Utstakning och lägeskontroll

Vi har behörighet för att utföra utstakning och lägeskontroll i alla kommuner i Stockholms området. Detta gör vi mestadels åt privata personer i samband med nybyggnad eller tillbyggnad av familjehus.