Bussdepå i Enlunda
Ekerö kommun tar fram en detaljplan för ny depå för SL-bussar. På depån ska upp till 80 bussar få plats och servas. Bussdepån ligger på södra Färingsö, intill korsningen Färentunavägen och Enlundavägen.  Ramicon AB hjälper med mätningstekniska frågor.


Bana Väg Flemingingsberg

Vår personal har haft teknikansvar inom mätningsteknik för projektet samt utfört arbete; detaljinmätning, byggt upp stomnät i plan och höjd, skapat och kontrollerat Markmodell, utfört sättningsmätningar, varit med och skapad bergmodell, skrivit specificering för sättningskontroller och utförande entreprenad.

c4b9fbf1747c43b2aaeceae1545f9974jpg


E4 Förbifart Stockholm

Vår personal har haft teknikansvar inom mätningsteknik för; FSK 101,FSK 105, FSK117, FSK215. Vi har varit med och utfört; projekteringsinmätningar, sättningskontroller, skapat projekteringsunderlag i form av projekteringskartor och markmodeller utfört planering av stomnät. Skapat projekteringsunderlag för VA projektering.


header_750x230jpg


Norra länken

Vår personal har utfört en rad sättningsmätningar i projektet.

mynning_topp_750x230jpg


E4, Norrtull–Kista, gång- och cykelväg

Vår personal har haft teknikansvar för projektet inom mätningsteknik. Skapad Markmodell utifrån NNH data, anpassat projekteringskarta för projektering, har varit teknikstöd till andra teknikansvariga.

brunnsviken_fotograf_fannylunden_750jpg