Ramicon AB är ett teknikkonsultbolag med fokus på geodetisk mätningsteknik samt kringliggande tjänster.

Vi erbjuder tjänster inom geodetisk mätning,CAD- projektering, visualisering, samt rådgivning och beställarstöd.
Vi hjälper med mätningsteknik till arkitekter/projektörer, entreprenörer och byggherrar inom projektets alla faser, från projektering till framtagning av relationshandlingar. 

Vi använder oss av moderna mätinstrument; totalstationer, GNSS/GPS, precisionsavvägningsinstrument, 3d laserscanner och utför även noggranna sättningsmätningar och grundvatten nivåer. 

Kraven på toleranserna ökar, då ställs det också högre krav på utrustningen. Vi använder oss av dom senaste instrumenten på marknaden för att noggrannheten uppfylls.

Vi har välutbildad och erfaren personal med bland annat högsta behörighet typ I för mätningstekniska arbeten i Trafikverket, samt behörighet i alla kommuner i Stockholms området för mät- och karttjänster.


Vårt kontor ligger i Stockholm.  Huvuddelen av våra uppdrag utförs i Stockholmsområdet. 


Utsättning inmätning priser och kostnader för våra tjänster

Vår affärsidé är att leverera tjänster och produkter inom mätningsteknik med hög kvalité. Men vi försöker att erbjuda marknads bästa priser för att göra enklare för beställare att välja oss. Ring oss redan idag och få ett offert från oss.